برترین های دنیا

نظرات 1

* بلندترین صدای جهان=


مرتفع ترین پایتخت جهان

 زیبا ترین و بلند ترین ساختمان ها =

 بلند ترین بادگیر =

* بلندترین جرثقیل سیار =

* بلند ترین مجتمع آپارتمانی =

(در ادامه مطلب)

مرتفع ترین پایتخت جهان =


مرتفع ترین پایتخت جهان شهر لاپاز .در بولیوی است .این شهر ١٢ هزار پا از سطح دریا ارتفاع دارد.


* بلندترین صدای جهان=


صدای گردش زمین به دور خورشید می باشد .و آنقدر شدید است که اگر ما بشنویم فورا خواهیم مرد.


* زیبا ترین و بلند ترین ساختمان ها = 


ساختمان های شهر نیویورک در کشور آمریکا .زیباترین و بلند ترین ساختمان های جهان معرفی شده اند.


* بلند ترین بادگیر =


در ایران و در شهرستان ابر کوه در استان یزد قرار دارد .این بادگیر زیبا صورت یک بادگیر بزرگ در پایین و یک بادگیر کوچک تر بر روی آن می باشد.این بادگیر در خانه آقازاده قرار دارد و مربوط به عصر قلاجار است.


* بلندترین جرثقیل سیار =


جرثقیل ٨١٠ تنی مارک / روزن کرانزک ١٠٠٠١/ بلند ترین جرثقیل سیار در دنیا است . قدرت بالا بری حداکثر وزن بار آن ٩٨٤ تن و طول بازوی متحرک آن ٢٠٢ تن است .


* بلند ترین مجتمع آپارتمانی =


ساختمان ١٠٠ طبقه موسوم به جان هنکاک سنتر در شهر شیکاگو با ٥.٤٣٣٣ متر ارتفاع .بلند ترین مجتمع اپارتمانی در جهان به شمار میرود.