نمره صفری که بیست شد

نظرات 1

نمره صفر این دانش آموز پس از اعتراض بیست شد ! پاسخ های جالب این دانش آموز باعث شد تا نمره صفر نگیرد .سوال ها و جواب ها را بخوانید .

۱-در کدام جنگ ناپلئون مرد؟

* در آخرین جنگش

۲- اعلامیه استقلال آمریکا در کجا امضا شد ؟

* در پایین صفحه

۳- چگونه می توانید یک تخم مرغ خام را به زمین بتنی بزنید بدون آنکه ترک بردارد؟


(بقیه در ادامه مطلب)

نمره صفر این دانش آموز پس از اعتراض بیست شد ! پاسخ های جالب این دانش آموز باعث شد تا نمره صفر نگیرد .سوال ها و جواب ها را بخوانید .


۱-در کدام جنگ ناپلئون مرد؟


* در آخرین جنگش


۲- اعلامیه استقلال آمریکا در کجا امضا شد ؟


* در پایین صفحه


۳- چگونه می توانید یک تخم مرغ خام را به زمین بتنی بزنید بدون آنکه ترک بردارد؟


* زمین بتنی خیلی سخت است و ترک بر نمی دارد .


۴- علت اصلی طلاق چیست ؟


* ازدواج


۵- علت اصلی عدم موفقیت ها چیست ؟


* امتحانات


۶- چه چیزهایی را نمی توان هرگز در صبحانه خورد ؟


* نهار و شام


۷ - چه چیزی شبیه به نیمی از یک سیب است ؟


* نیمه دیگر آن سیب


۸- اگر یک سنگ قرمز را در دریا بندازید چه خواهد شد ؟


 * خیس خواهد شد


۹- یک آدم چگونه ممکن است ۸ روز نخوابد ؟چ


مشکلی نیست شبها می خوابد .