آشنایی با برخی واژه ها (طنز)

نظرات 4

۱- بیمه عمر = قرار دادی که شما را در تمام عمر فقیر نگه می دارد تا شما پولدار بمیرید و مراسم کفن و دفنتان آبرومندانه برگزار شود 
 

۲- شناسنامه یا کارت ملی = دفترچه و کارتی که یکی بدون دیگری فاقد ارزش و به حتم جفتش لازم است


(بقیه در ادامه مطلب)

۱- بیمه عمر = قرار دادی که شما را در تمام عمر فقیر نگه می دارد تا شما پولدار بمیرید و مراسم کفن و دفنتان آبرومندانه برگزار شود 

 


۲- شناسنامه یا کارت ملی = دفترچه و کارتی که یکی بدون دیگری فاقد ارزش و به حتم جفتش لازم است


۳- تلفن همراه = وسیله ای سه کاره برای کلاس گذاشتن - آهنگ گوش دادن و در نهایت برای عکس گرفتن است


۴- خط اعتباری تلفن همراه = خط تلفنی است برای سر به سر گذاشتن دوست و آشنا


۵- اداره = محلی که شما پس از تنش ها و جدل های منزل در آن جا استراحت می کنید


۶- گارانتی = یک اسم زیبا و خوش تلفظ است - ولی در عمل مکافاتی بیش نیست


۷- تحقیق = کپی پیست کردن مقالات اینترنتی