آخرین کلمات

نظرات 1

آخرین کلمات یک نارنجک انداز = گفتی تا چند بشمارم

آخرین کلمات یک جهانگرد در آمازون = این نوع مار رو میشناسم .سمی نیست .

آخرین کلمات یک پلیس = شیش بار شلیک کرده . دیگه گلوله نداره

آخرین کلمات یک خبرنگار = بله . سیل داره به طرفمون میاد .


(بقیه در ادامه مطلب)


آخرین کلمات یک برقکار = خب حالا روشنش کن

آخرین کلمات یک ملوان زیر دریایی = من عادت ندارم با پنجره بسته بخوابم .

آخرین کلمات یک نارنجک انداز = گفتی تا چند بشمارم

آخرین کلمات یک جهانگرد در آمازون = این نوع مار رو میشناسم .سمی نیست .

آخرین کلمات یک پلیس = شیش بار شلیک کرده . دیگه گلوله نداره

آخرین کلمات یک خبرنگار = بله . سیل داره به طرفمون میاد .

آخرین کلمات یک دربان =  مگه از رو نعش من رد بشی

آخرین کلمات یه دوچرخه سوار = نخیر .حق تقدم با منه .

آخرین کلمات یه سرنشین = برو سمت راست . راه بازه

آخرین کلمات یک فضانورد = برای یه ربع دیگه هوا دارم.

آخرین کلمات یه قصاب = اون چاقو بزرگه رو بنداز ببینم .

آخرین کلمات یک قهرمان= کمک نمی خوام .فقط سه نفرند

آخرین کلمات یک کار آگاه خصوصی= قضیه روشنه . قاتل شما هستید.

آخرین کلمات یک کوهنورد = سر طناب رو محکم بگیری ها

آخرین کلمات یه گروگان= من می دونم که تو عرضه شلیک  کردن نداری

آخرین کلمات یه معلم رانندگی = نگه دار . چراغ قرمزه

آخرین کلمات یه ملوان = من چه میدونستم باید شنا بلد باشم .

آخرین کلمات یه پزشک= راستش تشخیص اولیه ام صحیح نبود . بیماریتون لا علاجه

آخرین کلمات یه بیمار = مطمئنید که این آمپول بی خطره

 

******* نظرتون در مورد این مطلبو در قسمت نظرات بنویسید