چرا بعضی افراد همیشه موفق اند ؟

نظرات 1

چرا بعضی افراد همیشه موفق اند ؟ 

این مطلب را تا انتها بخوانید 
 


(در ادامه مطلب)

این مطلب را تا انتها بخوانید 

 


۱- آنهاتصمیم می گیرند وبه تصمیم خود عمل می کنند


۲- حتی وقتی حال و حوصله کاری را نداشته باشند آن را انجام می دهند


۳- همین الآن بهترین و مفید ترین کار را انجام می دهند


۴- تنها بر یک کار یا وظیفه تمرکز می کنند


۵- نگرش مثبتی دارند


۶- تعریف آنها از شکست متفاوت است


۷- تسلیم ترس و وحشت نمی شوند


۸- در زندگی خود هدفی را پیدا کرده اند


۹- هیچ چیز تمرکزشان را به هم نمی زند


*****


تو کدام یک از موارد یاد شده را در زندگی رعایت می کنی --- تو نظر بنویس