قاره ی آسیا

نظرات 2

اطلاعاتی در مورد قاره ی آ سیا


قاره ی آسیا

دریای مرده یا بحر المیت


(در ادامه مطلب)قاره ی آسیا

بیش از نیمی از مردم جهان در آسیا زندگی می کنند.این قاره بزرگ ترین خشکی جهان است و نزدیک به یک سوم از سرزمین های جهان را در خود جا داده است.در بخش شمالی این قاره ،در کنار اقیانوس منجمد شمالی ،زمستان به قدری سرد است که نفس انسان به محض خارج شدن از دهان یخ می زند .ولی در جنوب غربی آن بیابان های بسیار خشک و گرم و سوزانی وجود دارد.قاره ی آسیا از چهل و چهار کشور تشکیل شده است.دریای مرده یا بحر المیت

کرانه های دریای مرده،بین فلسطین اشغالی و اردن ،کم ارتفاع ترین خش زمین است.ارتفاع این منطقه حدودا 400 متر پایین تر از سطح دریاست.آب دریای مرده به قدری شور است که هیچ موجود زنده ای قادر به زندگی در آن نیست.